Hoe doe je innovatie eigelijk?

In een eerdere post over het “wat” van innovatie was creatieve destructie een centraal element van innovatie. Iets geheel nieuws komt in de plaats van iets ouds.

De Harvard Business Review belicht het “hoe” van innovatie, de cultuur die innovatie mogelijk maakt. Het is de sfeer van kwalitatief goede mensen die experimenteren, zeggen waar het op staat, hun verantwoordelijkheid nemen, leiderschap tonen.

De RCTHI zoekt dat soort mensen. Om op een hele nieuwe manier invuling te geven aan de idealen van de Rotary.

Ook de RCTHI zal conventies van de Rotary laten sneuvelen, zoals de (vaak imaginaire) regels. De zo belangrijk geachte rituelen (wekelijks samen eten) maken plaats voor een varieteit aan formats. Flexibliteit komt in de plaats van voorspelbaarheid.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close