Rotary, IHE Delft en Amref Flying Doctors

Op 11 mei j.l. tekenden Rotary, IHE Delft en Amref Flying Doctors NL (samen met nog 4 andere organisaties) op het landelijk Rotary Water Seminar een intentie verklaring om gezamenlijk de schouders er onder te zetten om in 2030 voor iedereen toegang tot veilig drinkwater, adequate sanitatie en hygiene te realiseren als ook de wereld weerbaarder maken voor de gevolgen van klimaatverandering voor waterbeschikbaarheid en waterveiligheid.

Intentieverklaring getekend op landelijk Rotary Water Seminar 11 mei j.l.

Deze week kwamen Amref Flying Doctors en RCTHI (beide organisaties zijn partner in de Dutch Coalition for Humanitarian Innovation) informeel bij elkaar om te brainstormen over hoe we hier samen vorm aan kunnen gaan geven. Er kwamen een paar concrete suggesties uit voort:

Amref Flying Doctors’s LEAP program

Maak de verbinding tussen het Amref LEAP initiatief ( http://www.leaphealthmobile.com/) en de ideeen die er binnen RCTHI leven om innovatieve technologieen voor humanitaire doelen in te gaan zetten. RCTHI event ONE is een goede opportunity om dit verder uit te werken: https://rcthi.org/2019/04/09/event-one/.

Countries of origin of Rotary-sponsored IHE Students

Rotary heeft een zeer succesvol scholarship programma met IHE Delft (https://www.un-ihe.org/rotary-scholarships-water-and-sanitation-professionals). Stimuleer dat Rotary-sponsored IHE alumni die weer naar hun land zijn gegaan na hun afstuderen, en daar meestal in de water sector werkzaam zijn, bij Amref WASH activiteiten betrokken raken en daar hun kennis gaan inzetten. Identificeer geschikte Amref-medewerkers als mogelijke kandidaat voor een toekomstig Rotary-scholarship bij IHE Delft.

Kortom, deze informele sessie leverde vele goede ideeen tot verdere samenwerking op.

Wordt vervolgd!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close