Flex vrijwilligerswerk en jezelf ontwikkelen

Recent in het FD: de opkomst van de flexvrijwilliger. De belangrijkste conclusies:

De moderne mens wil echt wel tijd besteden aan vrijwilligerswerk , maar het moet passen in het drukke bestaan. Dat kan de ene week veel tijd zijn, en de week erop weinig. En het is niet wekelijks op een vaste tijd ergens moeten komen opdagen.

Men wil snel resultaten zien van je inspanningen, de focus ligt op het vrijwilligerswerk zelf en de impact ervan, minder op de organisatie die het organiseert.

Ook de digitalisering heeft gevolgen: de digitale mogelijkheden. “Onlineplatforms weten activiteiten makkelijker aan te bieden. Iemand hoeft niet meer in z’n vrije tijd op zoek te gaan naar geschikt vrijwilligerswerk, maar scrolt door de mogelijkheden als hij op de bus staat te wachten.”

Er ontstaat een beeld van een actieve vrijwilliger, die veel doet, veel verschillende dingen ook, op zijn eigen tijd.

De Rotary Club The Hague Innovation (RCTHI) wil graag in deze tijd van flexvrijwilligers een rol spelen. Bijvoorbeeld met het projectlidmaatschap van de club: je doet mee met een project dat je belangrijk en leuk vindt, en je kunt het daar bij laten.

Naast het projectlidmatschap geeft RCTHI de leden een platform om hun eigen ding te doen: met de Rotary organisatie achter je kun je ook zélf projecten beginnen en initiatieven nemen. En/of je bij andere projecten aansluiten.

Tegelijkertijd geeft een club ook continuïteit en bekende gezichten. Doordat je sámen op allerlei momenten en in verschillende samenstellingen vrijwilligerswerk doet leer je elkaar kennen en waarderen.

En de Rotary is méér: door de regelmatige bijeenkomsten ontwikkel je jezelf. Interessante sprekers op bijeenkomsten verbreden je horizon. Het onderlinge netwerk opent deuren.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close