Toelatingsbeleid nieuwe leden RCTHI

Zoals in een andere post al gezegd, RCTHI is voor mensen die innovatie in hun functiebeschrijving hebben staan; en voor mensen die dat in hun functieomschrijving zouden moeten hebben staan. Omdat ze in hun vak waar het kan vernieuwen en innovatie stimuleren. Voor mensen die een beetje in de toekomst leven. En vooral voor mensen die een stuk van hun energie willen stoppen in het organiseren van innovatieve humanitaire projecten.

Mensen die het hart op de juiste plaats hebben.

De club streeft ook naar diversiteit. In leeftijd, sexe, beroep, achtergrond.

Daarom: toelating tot de club moet gemanaged worden en is er een heldere toelatingsprocedure ingesteld.

Regulier lidmaatschap
Mensen die hebben aangegeven lid te willen worden spreken eerst met de toelatingscommissie. De commissie zorgt ervoor dat de kandidaat leden worden getoetst op innovativiteit, maatschappelijke betrokkenheid en bijdrage aan de diversiteit in de club. Bij wederzijdse goedvinden worden de kandidaten dan eerst zes maanden aspirant lid. In deze periode kunnen aspirant leden goed kennis maken met de club en ongekeerd. Bij aanhoudend wederzijds enthousiasme, van de club en het aspirant-lid, wordt het aspirant lidmaatschap omgezet in een regulier lidmaatschap.

Project lidmaatschap
De toelating voor het projectlidmaatschap is kort: een gesprek met de toelatingscommissie volstaat.

We zullen ons uiterste best doen iedereen die geïnteresseerd is zich welkom te laten voelen bij ons. Voel je dus vooral vrij om contact op te nemen.

Wel moet de kanttekening gemaakt worden dat we een sterke voorkeur hebben voor mensen die op dit moment geen Rotarian zijn, om zo veel mogelijk frisse en nieuwe ideeen op te doen voor een vernieuwde Rotary Club en om niet de bestaande Rotary-clubs te “kannibaliseren”.

1 thought on “Toelatingsbeleid nieuwe leden RCTHI

Comments are closed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close