Bezoek DCHI

RCTHI ging op bezoek bij DCHI, de “Dutch Coalition for Humanitarian Innovation”, opgericht door het Nederlandse Rode Kruis, CARE Nederland, UNICEF Nedeerland, het BZK, de gemeente Den Haag en VNO-NCW. Nu zit ook het ministerie van Defensie in de board van DCHI.

We ontmoetten Stephanie van Drunen Littel, innovation manager van DCHI.

In het kort: DCHI wil innovatie katalyseren voor problemen die spelen voor organisaties die actief zijn in humanitaire hulpverlening en met name noodhulp bij rampen een oorlogen (denk aan Zuid-Soedan, Yemen, Nigeria). Ze doen dit door een netwerk te bouwen van hulpverlenende organisaties en innovators en die slim aan elkaar te koppelen. Zodat de gekoppelde partijen met elkaar de problemen op een innovatieve manier kunnen oplossen.

DCHI heeft de problemen in 10 categorieën en 26 challenges geformuleerd. Ze staan hier op de DCHI website.

Natuurlijk wil RCTHI graag deel uitmaken van het “Humanitarian Innovators Network” van DCHI. Daartoe hebben we een partnerovereenkomst getekend.

We bespraken met Stephanie van alles, en met name hoe de RCTHI concreet aan de slag kan als partner van DCHI.

Twee opties kwamen naar voren:
1. Veel innovatieve oplossingen voor problemen van hulpverlenende instanties hebben een kleine, eerste financiering nodig om van de grond te komen. Het gaat dan om bedragen van rond de €10K. RCTHI zou een “pre-seed” fonds kunnen oprichten en ervoor fondsen kunnen werven, specifiek gericht op deze “early stage” initiatieven.
2. Het Rotary netwerk is groot. RCTHI kan onderzoeken hoe Rotarians geïnteresseerd en geactiveerd kunnen worden om actief te werken aan een challenge uit de lijst van het DCHI.

Er ging voor ons een wereld open: de wereld van innovatie stimuleren voor humanitaire dienstverlening. Precies waar RCHTI haar pijlen ook op richt.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close