Fellowship

Fellowship is een belangrijk woord in het Rotary handboek. Het Cambridge Dictionary beschrijft “fellowship” als “a friendly feeling that exists between people who have a shared interest or are doing something as a group”. “Old-fashioned” wordt er bij vermeld.

Fellowship ontstaat door dingen samen te doen. Door samen projecten en evenementen te organiseren, samen te spreken over zaken die van betekenis voor elkaar zijn. Zonder het onderlinge vriendschappelijke gevoel is de RCTHI een zakelijke business club, een doelgerichte fundraising groep mensen, maar geen Rotary club.

Daarom organiseert RCTHI ook activiteiten die de onderlinge band tussen de leden ontwikkelt en verstevigt. Intervisie, bijvoorbeeld, waarbij leden elkaar coachen bij lastige dilemma’s. Zogenaamde tafeltjes, gesprekken met rond de zes leden, vaak bij iemand thuis, waar in besloten kring van alles de revue kan passeren.

Het oowrd mag dan ouderwets zijn, maar het gevoel toch zeker niet. De leden van de RCTHI geven hun eigentijdse draai aan een essentieel element van de Rotary Club The Hague Innovation.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close