Experimenteren

Onze planning?

We leven in een “VUCA- world”. Ook in Den Haag is de omgeving waarin onze club tot stand moet komen Volatile Uncertain Complex Ambiguous. De beste strategie in een dergelijke omgeving is om “agile”, wendbaar, te zijn. We kijken om ons heen, experimenteren, proberen en zullen zien wat de reacties zijn. Zo zoeken we een voedingbodem voor ons ideaal.

We doen ons best!

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close