Rotary, vernieuwd!

Rotary The Hague Innovation: een club van innovatieve professionals gericht op liefdadigheid, persoonlijke ontwikkeling en netwerken.

Onze clubfilosofie

De meeste mensen willen een bijdrage leveren aan de maatschappij, “iets terug doen”. Sommigen zoeken daarin hun eigen weg, anderen doen dit graag samen met elkaar.

De Rotary Club The Hague Innovation biedt innovatieve professionals hiervoor een platform. Het initiatief voor deze nieuwe Rotary Club is opgestart door twee Rotarians van Rotary Club Voorburg-Vliet (Koos Ris en Henk Jaap Kloosterman) die beide in innovatieve werkomgevingen werkzaam zijn. Zij willen kijken hoe de waardes van Rotary (https://youtu.be/GrbaikcB37k) op een moderne en innovatieve manier vorm gegeven kunnen worden, zowel in de manier waarop de club functioneert, als ook de soort humanitaire projecten die opgepakt zullen gaan worden. De club is in een vormend stadium.

Interesse om mee te doen, of wil je meer te horen over Rotary?
Je kunt ons bereiken op: info@rcthi.org


De (potentiele) leden van RCTHI zijn allen dagelijks actief in innovatie binnen hun vakgebied. De club streeft naar diversiteit. Leden zijn werkzaam in diverse bedrijfstakken: van gezondheidszorg tot rechtspraak, van educatie tot de kunsten.

Rotary is een wereldwijde netwerkorganisatie die via lokale clubs anderen op duizenden manieren helpt. De focus van de RCTHI ligt op innovatie van maatschappelijke projecten, van de club en van Rotary zelf.

Het gaat over humanitaire projecten: in kleine of in grotere groepen, binnen de club of met andere organisaties samen, dichtbij in de buurt of wereldwijd. In de RCTHI kun je projecten starten of eraan deelnemen om zo iets voor anderen te betekenen.


Het gaat ook over persoonlijke ontwikkeling: de club organiseert bedrijfsbezoeken, discussieavonden en expert-bijeenkomsten rond innovatie in allerlei vakgebieden. In de club kun je in alle openheid praten over mogelijkheden en ontwikkelingen die spelen in je beroep. De ervaring en expertise van je mede-leden kunnen van grote waarde zijn op sleutelmomenten in je baan of carrière.


Het gaat tenslotte ook over netwerken: leden van de club stellen hun netwerk aan elkaar open. Zo help je elkaar verder.

De activiteiten:
Vernieuwende humanitaire projecten, “community service”: Rotary Club The Hague Innovation geeft leden een platform om innovatieve organisaties te benaderen, te interesseren, te stimuleren tot projecten ter verbetering van maatschappelijke misstanden of problemen. Dit kan bijvoorbeeld door: innovatieve en duurzame WASH projecten; opzetten van moderne leer-methodes

Vernieuwende bijeenkomsten, “club service”: maandelijkse thema-avonden over een innovatie-gerelateerd onderwerp; bedrijfsbezoeken naar innovatie gerelateerde bedrijven. We gebruiken Slack in combinatie met Skype, WhatsApp voor interessant nieuws, onderling contact en organisatorische communicatie

Vernieuwende beroepsuitoefening, “vocational service”: binnen het eigen vakgebied, bijv. door het stimuleren van design for values in product en dienstenontwikkeling; of binnen de eigen organisatie, bijv. door het stimuleren van innovatieve organisatieontwikkeling van maatschappelijke verantwoord ondernemen, sociaal ondernemen.

Interesse om mee te doen?
Voor meer informatie kun je ons bereiken op: info@rcthi.org

De club staat open voor vrouwen en mannen, jong en oud, en alle verschillende ethnische achtergronden.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close